Blog English

Trwy ei gwaith, mae Alana Tyson yn ceisio gwneud synnwyr o'r byd y mae'n byw ynddo.  Fel mewnfudwr i'r DU a hithau hefyd yn arsyllwraig trwy reddf, mae'n ymatebol iawn i anghysondebau bywyd bob dydd.

 

Mae ei holi ansicr o gysyniadau thematig amrywiol yn ddull o weithio trwy'r problemau y mae'n wynebu, gan gyfuno perfformio, cerflunio a mewnosodiadau sy'n defnyddio elfennau  o bethau canfyddedig, wedi'u haddasu ac wedi'u creu.

 

Denir Tyson gan ddeuoliaethau ac anghysondebau.  Cysondeb rhwng y deunyddiau a ddewisia yw eu cyswllt â'r cartref.  Daw gwrthrychau pob dydd, megis leinin siwt neu gotwm wedi'i grosio, yn ddargludwyr o ystyr a myfyrdodau ar ymatebion dwfn Tyson. Ceir gwrthgyferbyniad rhwng y deunyddiau ac mae'r tensiwn yng nghwaith Tyson yn trawsnewid y bydol i'r greddfol.

 

 

 

 

Ymhlith arddangosfeydd diweddar pwysig Alana Tyson mae Crafting Anatomies: Materials, Performance, Identity, Bonington Gallery, Nottingham (2015); Decision Time, Dundee Contemporary Arts, Dundee (2014); Scythia 10 International Textiles Biennale, Kherson Ukraine (2014); Shades by the Seaside, Bathing Machine Intervention, Gyl Llawn02, Llandudno (2014).

 

Derbyniodd Tyson Ysgoloriaeth Goffaol Ignac a Karla Herskovic (2006), ac mae wedi derbyn cefnogaeth gan yr Alberta Foundation for The Arts (2006), Bwrsariaeth Artist (2013), a chan Gyngor Celfyddydau Cymru (2013, 2014/15).  Yn 2015 bu'n artist preswyl yng Nghanolfan Gelf Rhuthun yng Nghymru ac ym Mhrifysgol y Celfyddydau Creadigol yn Lloegr.  Mae wrthi, ar hyn o bryd, yn datblygu 'Power in the Land' sef prosiect sy'n ymateb i ddadgomisiynu yr atomfa niwclear olaf yng Nghymru, fydd yn teithio'r DU yn 2016/17.

 

Artist Cymreig-Ganadaidd yw Alana Tyson. Fe'i ganed yn Nghanada a graddiodd o'r Alberta College of Art and Design yn 2006 gyda BFA (Anrh) mewn Paentio.  Mudodd i'r DU yn 2007 ac mae'n byw ar hyn o bryd yng Ngogledd Cymru.

CV